เงื่อนไขการให้บริการ

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Foodart Store ตลอดทั้งเว็บไซต์คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึง Foodart Store Foodart Store ให้บริการเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้จากเว็บไซต์นี้แก่ คุณ ผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายและประกาศที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล/ หรือซื้อบางอย่างจากเรา คุณมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ”,“ข้อกำหนด”) รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมเหล่านั้น อ้างอิงในที่นี้และ / หรือมีให้โดยไฮเปอร์ลิงก์ เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะผู้ใช้บนเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้าพ่อค้าและ/หรือผู้มีส่วนร่วมในเนื้อหา

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นั้น คุณยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ได้ หากเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอการยอมรับนั้น จำกัด เฉพาะเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้โดยชัดแจ้ง

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปในร้านปัจจุบันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดต เปลี่ยนแปลง หรือ แทนที่ส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้โดยโพสต์การอัปเดตและ/ หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะสำหรับดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณยังคงใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านค้าของเราโฮสต์บน Shopify Inc. พวกเขาให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์แก่เรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณได้

ส่วนที่ 1 - ข้อกำหนดร้านค้าออนไลน์

โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยของคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพำนักอยู่ หรือว่าคุณมีอายุของคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอยู่ และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา อนุญาตให้ผู้อยู่ในความอุปการะของคุณใช้เว็บไซต์นี้
คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และไม่อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) ในการใช้บริการ
คุณต้องไม่ส่งเวิร์ม หรือ ไวรัส หรือ รหัสใด ๆ ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการทำลาย
การละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้มีการยกเลิกบริการของคุณทันที

ส่วนที่ 2 - เงื่อนไขทั่วไป

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา
คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนแบบไม่เข้ารหัส และ เกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอในระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือ ใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการ การใช้บริการ หรือ การเข้าถึงบริการ หรือ การติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
หัวข้อเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 - ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์และระยะเวลาของข้อมูล

ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือ เป็นปัจจุบันขณะ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และ ไม่ควรใช้ หรือ ใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่าหรือปัจจุบันกว่า การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจจะมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และ มีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 - การดัดแปลงบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือ ยกเลิกบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาใด ๆ ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือ บุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาระงับ หรือ หยุดให้บริการ

ส่วนที่ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้บนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณ จำกัด และอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น
ทางเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในร้านให้ถูกต้องที่สุด ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอคอมพิวเตอร์ของคุณที่แสดงสีใด ๆ จะถูกต้อง
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพันในการ จำกัด การขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเราให้กับบุคคล ภูมิภาค หรือ เขตอำนาจศาลใด ๆ ทางเราอาจใช้สิทธินี้เป็นกรณี ๆ ไป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ หรือ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะ หากมีข้อห้าม
ทางเราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือ วัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะตรงตามความคาดหวังของคุณหรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณได้ทำกับเรา ทางเราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน, ต่อครัวเรือนหรือตามคำสั่ง ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึง คำสั่งซื้อโดย หรือ ภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือ คำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกเก็บเงินและ/หรือ ที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่ทางเราทำการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อที่อยู่อีเมล และ/หรือ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้ขณะที่มีการสั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามการสั่งซื้อ ซึ่งดูเหมือนว่าตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินของเรา

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ถูกต้อง สำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำ ณ ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่ อีเมล และหมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ส่วนที่ 7 - เครื่องมือเสริม

ทางเราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่มีการควบคุมหรือการป้อนข้อมูลใด ๆ
คุณรับทราบและตกลงว่า เราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามสภาพ" และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการสนับสนุนใด ๆ ทางเราจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือเสริมของบุคคลที่สาม
การใช้เครื่องมือเสริมใด ๆ ของคุณ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเอง และ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคย และ อนุมัติข้อกำหนดที่เครื่องมือเหล่านี้จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต ทางเราอาจจะเสนอบริการและ / หรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ ๆ ) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้

ส่วนที่ 8 - ลิงก์บุคคลที่สาม

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม
ลิงก์บุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือ ประเมินเนื้อหา หรือความถูกต้อง และ เราไม่รับประกัน และ จะไม่รับผิดชอบ หรือ รับผิดชอบต่อ วัสดุ หรือ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ หรือ วัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม
ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตราย หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือ การใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม กรุณาตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายเหล่านั้นก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียน การเรียกร้อง ความกังวล หรือ คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ควรถูกส่งไปยังบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้, ผลตอบรับและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หากเป็นไปตามคำขอของเรา คุณจะส่งข้อเสนอแนะบางอย่าง (เช่น รายการประกวด) หรือ โดยไม่มีกคำขอจากเรา คุณจะส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผน หรือ วัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือ อื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าทางเราสามารถ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่ายแปล และ ใช้เป็นสื่อ ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำกัดของการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา ทางเราเป็นและจะต้องไม่อยู่ใต้ภาระผูกพัน (1) ในการรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น; (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบความคิดเห็นใด ๆ
ทางเราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบ แก้ไข หรือ ลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่า ผิดกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหยาบคาย หรือ น่ารังเกียจ หรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้
คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพ หรือ สิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ กรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือ ผิดกฎหมาย เป็นการล่วงละเมิด หรือ ลามกอนาจาร หรือ มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ มัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแสร้งเป็นคนอื่นนอกจากตัวคุณเอง หรือ ทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นที่คุณทำ และความถูกต้องของความคิดเห็นเหล่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้านั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11 - ข้อผิดพลาด, ความไม่ถูกต้องและการละเว้น

บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือ การละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้า, การกำหนดราคา, โปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ค่าจัดส่ง, ผลิตภัณฑ์, เวลาการขนส่งและการมีอยู่ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูล หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการ หรือ บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางเราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือ ชี้แจงข้อมูล ในบริการ หรือ บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ระบุวันอัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้ในบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

ส่วนที่ 12 - ข้อห้ามในการใช้บริการ

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ หรือเ นื้อหาของเว็บไซต์: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (ข) ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ค) ละเมิดข้อบังคับกฎระเบียบกฎหมายหรือกฎหมายระหว่าง ประเทศสหพันธรัฐจังหวัด หรือ รัฐ ใด ๆ (ง) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ก่อกวน ล่วงละเมิด ดูถูกเหยียดหยาม ก่ออันตราย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือแบ่งแยก ตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ ชาติกำเนิด หรือ ความพิการ (ฉ) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (ช) เพื่ออัพโหลด หรือ ส่งไวรัส หรือ รหัสอันตรายอื่น ๆ ที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ การทำงานของบริการ หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรือ อินเทอร์เน็ต (ซ) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ฌ) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้ออ้าง สไปเดอร์ การรวบรวมข้อมูล หรือ การขุดข้อมูล (ญ) สำหรับจุดประสงค์ที่หยาบคายหรือผิดศีลธรรม หรือ (ฎ) แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการ หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆหรือ อินเทอร์เน็ต ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานต้องห้าม

ส่วนที่ 13 - การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน; การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

ทางเราไม่การันตี, รับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่ถูกรบกวน, ทันเวลา, ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
ทางเราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้
คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจลบบริการสำหรับช่วงเวลาที่ไม่จำกัด หรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่จัดส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (ยกเว้นตามที่เราระบุไว้อย่างชัดแจ้ง) ที่ให้ไว้ 'ตามสภาพ' และ 'ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่มีการรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการค้า, คุณภาพทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความทนทาน, ชื่อและการไม่ละเมิด
ไม่มีในกรณีใด ๆ Foodart Store, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับจ้าง, ผู้รับเหมา, ผู้ฝึกงาน, ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาต จะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ, การสูญเสีย, การเรียกร้องหรือโดยทางตรง, โดยทางอ้อม, ค่าเสียหาย, ค่าเสียหายเชิงลงโทษ, กรณีพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสูญเสียผลกำไร, สูญเสียรายได้, การออมที่สูญหาย, การสูญเสียข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่คล้ายกัน, ไม่ว่าจะอยู่บนสัญญา, กฎหมายละเมิด (รวมไปถึงการประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด ที่เกิดจากการใช้งานของคุณในบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่จัดหามาจากการใช้บริการหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางที่คุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) โพสต์, ส่งต่อหรือทำอย่างอื่นผ่านทางบริการ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำของพวกเขา เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญได้ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะถูก จำกัด ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ส่วนที่ 14 - การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อ Foodart Store และบุพการี, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, หุ้นส่วนเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้ให้บริการ, ผู้รับเหมารายย่อย, ซัพพลายเออร์, ผู้ฝึกงานและพนักงานของเรา ไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการเรียกร้อง หรือ ความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล ทำขึ้นโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจาก หรือ เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ หรือ เอกสารที่พวกเขารวมขึ้นโดยการอ้างอิงหรือโดยการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 15 - การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้พิจารณาแล้วว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตและส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่า บริการการกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใดที่เหลืออยู่

ส่วนที่ 16 - การยุติ

ภาระผูกพันและหนี้สินของคู่กรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่และจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา
หากทางเราตัดสินว่าคุณล้มเหลว แต่เพียงผู้เดียวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบสำหรับจำนวนทั้งหมดตามถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด และ/หรืออาจปฏิเสธคุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

ส่วนที่ 17 - ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ความล้มเหลวของทางเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานที่เราโพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลงการสื่อสารและข้อเสนอ ระหว่างคุณกับเราก่อนหน้านี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการรุ่นก่อนหน้า) ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะไม่ถูกตีความขัดต่อกับการร่างคู่สัญญา

ส่วนที่ 18 - กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของมาเลเซีย

ส่วนที่ 19 - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดต เปลี่ยนแปลง หรือ แทนที่ส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้โดยโพสต์การอัปเดตและ/ หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณยังคงใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 20 - ข้อมูลการติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ hello@foodartstore.com